Nina Slišković: Život na sjeveru

Iako nikada službeno nisam savladala vještinu odlaženja, nekako sam nespretno otišla predaleko da bi me doticao izvana. Napuštajući grad shvatila sam kako više nisam u dosluhu sa sobom. Moje male svakodnevne pobjede bez… Read More