Fish XXL

Pregled jedinstven attractant namamiti sve vrste riba riba XXL koriste taj ribolov će uvijek biti uspješna i da će donijeti zabavu veliki ulov. To se koristi od strane profesionalnih ribara i entuzijastima širom Evrope, a to znači da je taj mamac efikasno radi, inače ne bih ostvarila su prodaju u svim zemljama ZND-a i Europske …